sanatolia

Onur ve Barış

Onur ve Barış

Omschrijving

Onur ve Barış – Tiyatro Oyunu

Onur ve Barış’ın; dünya üzerinde farklı şekillerde, geçmişte ve günümüzde yaşanan savaşları insanlar üzerindeki psikolojik etkisini, klasik bir anlatımın ve oyunculuğun dışında alışılmamış öğelerle sunuluyor; Oyun, savaşın dehşetini saklayan faktörleri deşifre ederken, pratikte farklı teoride aynı olan bu çarpık düzeni farklı episodlarla dile getiriyor. Her şeyden önce, bize makineleşmiş bir sistemde, bu çarkın mekanik parçasının ötesinde insan olduğumuzu hatırlatmakta, toplumların yazgısı üzerine kirli oyunlar kurgulayanlara dur diyen bir oyun. Savaş karşıtı kimliği bu açıdan apayrı bir önem taşımaktadır.

Onur ve Barış’ın; “yaşasın barış” çığlıklarıyla, barış insanlarına doğrudan mesajlar göndererek kitlelerin harekete geçmesini destekleyen oyundaki repliklerle ve verilen imgelerle akıllardaki soru işaretini yok ederek sağlanmaktadır. Geçmişteki yanılgılarla, günümüzde ve gelecekte bizi tehdit eden unsurlardan bahsedip, seyirciyi dolaylı yollardan güdülemektedir. Klasik oyunculuğu epik ifadeyle birleştiren oyun, günümüz tiyatro anlayışı içinde iyi bir örnek olmaktadır. Savaş karşıtı insanların; savaşa bakış açıları, anlatmak istedikleri ve daha iyi bir dünya yaratma çabaları sahne üzerine etkili bir tarzda aktarılmıştır. Belki de bu yüzden savaşa karşı aynı safta yer alan insanların kaleminden çıkmıştır. Onur ve barış, ‘Neden’ sorusunun tüm insanlığın nefretini izinsiz kullanarak, sorunun cevabı değil, cevabın hesabını soruyor”