Jaarverslaag 2023

jaarverslag

Sanatolia Vakfı’na genel bakış kar/zarar takvimi 2023 yılı

Gelirler/yardımlar
Katkı/öğrenim ücreti 19.453,59 €
Sübvansiyon/katkı/performans 24.809,48 €
Stork pass katkısı 10.188,75 €
Çeşitli. gelirler €2.770,04
€57.221,86

Giderler/ücretler
Bina/salon kirası 12.577,44 €
Kişisel giderleri 19.190,00 €
Enstrüman/kostüm alımı 5.672,13 €
Performans için araba kiralama 378,99
€ Seyahat masrafları 1.522,77 €
Banka maliyeti 1.034, 07 €
Web sitesi maliyeti 3.327, 50
€ Temsil maliyeti 1.654.56 €
1.887,4 € 9
çeşitli (reklam) €754.82

€47.999,77

Hakkında (kâr) € 9.222,09